Opstaldning/medlemskab / Opstaldning

Opstaldning

Heste- og ponyopstaldningen i Holbæk Rideklub.
 
Opstaldningen er med selvpasserordning til:
 
kr. 1.200,- pr. md. 
 
OBS - Pt. har vi alt optaget + venteliste.  (december 2023) 
 
 
Opstaldningen er i den stald ud imod foldene - stald 2.
 
Her har vi ialt 24 heste- og ponybokse, men max antal bokse der vil blive lejet ud vil være 16. 
 
I den anden stald - stald 1 - vil der ikke være fast opstaldning. Den stald er vores  gæstestald til brug ved kurser, avls- og ridearrangementer og for vores medlemmer udefra med facilitetskort. 
 
Vores målsætning er at skabe et heste- og ponypensionat med fokus på, at dyrene lever så tæt på deres naturlige element så muligt, indenfor de rammer klubbben har. 
 
Dvs. mest mulig foldtid på så meget foldplads så mulig, god trivsel i stalden med samtidig mulighed for, at ride og modtage undervisning, når det passer ind i rytterens hverdag. 
 
FOLD - Da vi har maksimalt fokus på, at gøre alt hvad vi kan, for at undgå foldskader vil heste og ponyer som udgangspunkt gå på fold hver for sig, og hopper og vallakker på fold hver for sig.
 
Der findes ikke enefolde og det kan hellere ikke tilkøbes. 
 
Om sommeren vil der være mulighed for døgnfold på de 4 store døgnfolde ved Dyrehaven, så længe der er græs nok. 
 
De øvrige folde er kun dagsfolde og hestene skal altid være tage ind senest inden mørktes frembrud om vinteren og seneste kl. 21.00 om sommeren. 
 
En hest eller pony må aldrig efterlades alene ude på dags- eller døgnfoldene, men der må gerne gå en hest eller en pony alene på en fold, hvis der går en eller flere heste på de andre folde. 
 
En hest eller pony må heller ikke stå alene i stalden medmindre veterinære hensyn taler herfor. 
 
Hvis hestene eller ponyerne beskadiger foldene stiller HOL fast materialer til reparation af foldene til fuld og gratis rådighed, men selve reparationen og generel løbende vedligeholdelse af foldene står heste- og ponyejerne selv for. 
 
SYGEFOLD - der vil være mulighed for sygefold, hvis veterinære forhold taler herfor. Sygefolden skal dog muges mindst 2 gange ugentligt. 
 
FODRING - Der er fast morgenfodring mellem 6.00-7.00, eftermiddagsfodring mellem 16.00-17.00 og aftenfodring mellem 21.00-22.00.
 
FOLD - Der er fast udlukningstid mellem 7-8 og fast indlukningstid 16.30 hele året rundt. Derudover også indlukningstid 21.00 om sommeren. 
 
Indkøb af klargøring af dagligt strå- og krybbefoder til din hest står du som hesteejer selv for.
 
Til opbevaring af eget krybbefoder i klubbens foderrum, skal der benyttes "Sortera" foderkasser fra Ikea, da disse er stabelbare, så alle kan være der. 
 
Wrap opbevares på vores udendørs betonplads. 
 
Foder, rideudstyr og andet udover hvad der kan være inde i staldskabet, sadelrummet, dækkenrummet og foderrummet, skal opbevares hjemme, men der er dog mulighed for at leje et ekstra staldskab i stald 1 til 100,- kr. pr. md. 
 
Vi trives med orden, både inde og ude, så man rydder altid op efter sig med det samme. 
 
Prisen for en boks er forudsat, at hesten står på halmpiller, spåner, hamp eller lignende underlag efter eget valg,
 
Hvis man ønsker, at hesten skal stå på halm vil dette medføre et tillæg på 200 kr. pr. md. pga. den øgede udgift til bortkørsel af mødding. 
 
Der vil kunne anvises indendørs fælles opbevaringsplads i stald 2 til stråfoder, dog kun til 1 mdrs. forbrug ad gangen, af hensyn til plads til alle og af hensyn godt indeklima, lysindflad og bransikkerhed i stalden for hestene. 
 
STALDVAGTER - Klubben har en god fast fælles staldvagtordning hvor heste- og ponyejerne i godt indbyrdes samarbejde deler alle ugens staldvagterne med hinanden hele året rundt. Ved 16 pensionærer er der ca. 3 ugentlige vagter.
 
Hvis du er under 16 år, skal der være en person over 18 år med i stalden, som er ansvarlig for staldvagten. 
 
FACILITETER - opstaldningen vil være incl. facilitetskort til alle HOL´s faciliteter som følger hesten/ponyen, men opstaldning kræver aktivt medlemskab af klubben. 
 
Eventuelle partrytttere o.lign. skal være aktive medlemmer af klubben, for at må benytte klubbens ridefaciliteter, men de behøver ikke facilitetskort. 
 
Vi har 3 20x60 meter dressurbaner,1 80 x100 meter græsspringbane og 20x60 meter ridehus med vandingsanlæg og ca. 8 km ridestier i det smukke område på Holbæk Slots Ladegård, så der er masser af gode ridemuligheder. 
 
Ridehuset vil blive harvet og vandet efter behov. De udendørs dressurbaner vil ligeledes blive harvet i sommerhalvåret.
 
Græsset på springbanen vil om sommeren blive slået efter behov. 
 
UNDERVISNING - Der er ikke længere elevrideskole i Holbæk Rideklub.
 
REGLER - opstaldning vil være under forudsætning af, at heste- /ponyejeren  overholder lov om hold af heste, DRF´s retningslinier for korrekt anvendelse af heste til ridesport samt Holbæk Rideklubs ordens- og sikkerhedsregler og at du er aktivt medlem af Holbæk Rideklub. 
 
Der vil skulle fremvises gyldig gødningspøve inden indflytning, som ikke må være mere end 1 md. gammel. Samtidig skal hesten / ponyen have taget gødningsprøve 2 gange om året - i april og oktober. 
 
Derudover skal hestene og ponyerne naturligvis være influenzavaccineret, taget ud af konsum og være ansvarsforsikret via ejers alm. indboforsikring eller familieforsikring og kunne registeres i CHR registeret. 
 
Som heste/ponyejer skal du være samarbejdsvillig, kunne gå på kompromis og være indstillet på at deltage aktivt i din heste/ponys hverdag og i klubarbejdet. 
 
Der vil være fælles 3 arbejdsdage om året for alle, hvor vi sammen hjælpes ad med f.eks. at sætte dressurhegn og springbane op, trimme, pleje og passe hele området både ude og inde og hygger os bagefter sammen med fællesspisning.
 
OPSYN - Holbæk Rideklub har både udendørs og indendørs videoovervågning og gør opmærksom på dette ved alle indgange. Stalden låses af for natten.
 
Derudover holder vi alle i klubben altid meget øje med hinandens heste, ligesom vi også har en trofast skare af gode naboer, der også altid er meget opmærksom på, at allle vores dyr trives og har det godt. 
 
LEDELSE - den daglige ledelse af heste- og ponypensionatet er ved forretningsudvalget for HOL dvs. formand Jette Hedemand, næstformand Hugo Johansen og kasserer Ida V. Rasmussen, men den daglige pasning af hestene og ponyerne står ejerne selv for. 
 
DEPOSITUM - udgør kr. 1.200,- svarende til 1 måneds staldleje, som vil blive returneret efter fraflytning af rengjort boks samt tømt staldskab, sadelrum og dækkenrum. 
 
Der er 1 månedes gensidig opsigelsesvarsel for begge parter til udgangen af en måned. 
 
Gratis trailerparkering på anvist plads.
 
KONTAKT
 
Hvis du er interesseret i opstaldning så skriv gerne til os på hol.bestyrelse@gmail.com.
 
Pt. er der dog alt optaget og venteliste.
 
 
 
 

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com